A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

O ochorení

Zdravie je najdôležitejšou hodnotou ľudského života. Spoločnosť Agency MM Health pracuje pre zlepšenie kvality ľudského života tým, že umožňuje ľuďom cítiť sa lepšie, prostredníctvom podpornej terapie ochorenia. Je pre nás kľúčové porozumieť potrebám pacientov a ich ochoreniam.  Spolupráca s pacientskymi organizáciami a lekármi - špecialistami je jednou z ciest, ktorá nám poskytuje dôležité informácie a napomáha nášmu úsiliu prichádzať s novými produktami v zdravotníctve. Pacientske organizácie a lekári poskytujú pacientom podporu a informácie, ako žiť s ochorením, reprezentujú ich, obhajujú ich názory a organizujú kampane za zmenu v oblastiach, ktoré pozitívne ovplyvnia životy pacientov a ľudí starajúcich sa o nich. Spoločnosť Agency MM Health aktívne spolupracuje s lekármi i pacientskymi organizáciami s cieľom podpory ľudského zdravia.

O bolesti v krku